اخبار

این روزها وجود یک دوربین درون کابین خودرو موضوع چندان عجیبی به‌نظر نمی‌آید.

به گزارش خودرونویس، اما دوربینی که قرار است درون کابین محصولات ولوو نصب شود، هدف متفاوتی را دنبال می‌کند. این کمپانی قرار است یک دوربین در محصولات ۲۰۱۹ خود آن هم به‌صورت اختیاری نصب کند که از صورت راننده تصویربرداری می‌کند. 

البته این دوربین جزو تجهیزات استاندارد خودرو قلمداد نمی‌شود و به‌صورت سفارشی قابل نصب است. مدیر بخش دیجیتال ولوو بیان کرد که این دوربین‌ها طی ماه‌های آینده روی محصولات این شرکت نصب خواهند شد. این دوربین‌ها با نگاه به عدسی چشم راننده، میزان گلوکز بدن را تشخیص می‌دهند و در‌صورتی‌که خطری راننده را تهدید کند، به وی هشدار می‌دهد که به نزدیک‌ترین بیمارستان مراجعه کند. در واقع هدف ولوو از نصب این دوربین‌ها، استفاده به‌عنوان سیستم ایمنی است که رفتار و حالات راننده را زیر نظر می‌گیرد.